Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

01 / 2005
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Konference Bezpe?nost a ochrana utajovaných skute?ností

04.01.2005

Konference Bezpe?nost a ochrana utajovaných skute?ností,
Security and Protection of Information,
3. ro?ník mezinárodní v?decké konference
Po?ádané pod záštitou bezpe?nostního ?editele MO.
3.-5.5.2005, Areál BVV Brno

Organiza?ní pokyny pro zájemce o vystoupení na konferenci.

Manažer konference
Doc. Ing. Jaroslav Do?kal, CSc.
e-mail: jaroslav.dockal@unob.cz

Zdroj: http://www.unob.cz/spi/
Autor: PV


<<- novější - Trojané a viry v roce 2004
Design: Webdesign