Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

04 / 2005
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Konference Security 2005

15.04.2005

Konference Security 2005 prob?hne v úterý 17. kv?tna 2005 v pražském hotelu Diplomat.

Nosnými tématy Security 2005 budou zejména otázky spojené se spamem (jak z pohledu technických ?ešení pro jeho potírání, tak i z pohledu platné ?eské legislativy), budováním systému bezpe?nosti v organizaci, novými hrozbami v souvislosti s antivirovou ochranou apod. Osv?d?ení p?ednášející z ?ad domácích i zahrani?ních odborník? p?edstaví r?zné pohledy na informa?ní bezpe?nost, v?etn? konkrétních p?íklad? z praxe.

Registrace a další informace

Zdroj: http://www.tuesday.cz/virtual.aspx?id=Security
Autor: PV


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
Design: Webdesign