Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

01 / 2005
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Konference LinuxPro 2005

01.01.2005

Konference LinuxPro 2005
23. - 24. února 2005, Kongresové centrum Praha

LinuxPro 2005 je setkáním uživatel? a tv?rc? ?ešení pro platformu Linux. Je p?ehledem využití linuxového prost?edí a pro n?j ur?eného softwaru jako základu k vytvá?ení produktivních, stabilních a bezpe?ných profesionálních ?eŠení.

Konference je zdarma. U?astník?m konference zajiš?uje organizátor konferen?ní materiály, coffee break a tri?ka LinuxPro. Jedinou podmínkou u?asti je vypln?ní formulá?e.

Po?et míst je omezený!!!

Zdroj: http://www.linuxpro.pl/cz/
Autor: PV


<<- novější - Prevence pr?nik? - jeden z hlavních úkol? pro IT bezpe?nost v roce 2005
PF 2005 - starší ->>
Design: Webdesign