Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

01 / 2005
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Trojané a viry v roce 2004

05.01.2005
Tabulky Top ten (firmy McAfeee a Panda) ukazují, že trojské kon? byly v lo?ském roce minimáln? tak nebezpe?né jako viry ?i dokonce nebezpe?n?jší.
Zdroj: http://www.computerweekly.com/articles/article.asp?liArticleID=135979&liFlavourID=1&sp=1
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - 10 nejv?tších hrozeb za rok 2004 podle McAfee
Konference Bezpe?nost a ochrana utajovaných skute?ností - starší ->>
Design: Webdesign