Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2009
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Sofistikovaný útok proti n?meckým bankovním ú?t?m p?ichází z Ukrajiny

01.10.2009
Podle zprávy spole?nosti Finjan - Cybercrime Intelligence Report, Issue 3, 2009 - bylo za 22 dní ukradeno 300 000 Euro. Je k tomu používáno sofistikované malware, k jeho ší?ení jsou používány infikované weby. Trojan má detailní p?íkazy k tomu, jaký obnos ukrást z kterého ú?tu (nikdy ho nevyprázdní zcela) a také kam peníze poslat. K tomu má k dispozici ?ísla bankovních ú?t? soumar?. Ob?ti se na obrazovce zobrazuje jen transfer malého množství pen?z. Sou?asná recese usnad?uje najímání soumar?. Tito lidé se obvykle nechají p?esv?d?it, že jsou najímání k legálnímu podnikání.

Viz také komentá? Johna Leydena - Next-gen Trojan rewrites bank statements.

Útok obdobného charakteru prob?hl i ve Velké Británii - Man on trial over £600k NatWest phishing scam.
Zdroj: http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/8271384.stm
Autor: JP


<<- novější - Výzkum p?ichází se speciální krycí malbou, která blokuje signál bezdrátu
Nový botnet schovává p?íkazy v JPEG obrázku - starší ->>
Design: Webdesign