Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2009
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Nový botnet schovává p?íkazy v JPEG obrázku

01.10.2009
Botnet (ozna?ovaný jako Monkif/DIKhora) funguje tak, že p?íkazy ze serveru p?ichází uschované v JPEG obrázku. Bot ov??uje hlavi?ku a dekoduje pak zbytek, získá tak p?íkazy (p?íkazy jsou kódovány pomocí XOR - 0x4).
Zdroj: http://blogs.zdnet.com/security/?p=4507
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Sofistikovaný útok proti n?meckým bankovním ú?t?m p?ichází z Ukrajiny
Cloud computing - šest pohled? na související bezpe?nostní problémy - starší ->>
Design: Webdesign