Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

08 / 2009
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

K bezpe?nosti RSA-1024 a EC-160

18.08.2009
Odborníci (Joppe W. Bos, Marcelo E. Kaihara, Thorsten Kleinjung, Arjen K. Lenstra a Peter L. Montgomery) shrnují sou?asný stav poznatk? k metodám kryptoanalýzy t?chto systém? a odsud vyplývající hodnocení jejich bezpe?nosti. Nap?íklad RSA s délkou klí?e 1024 bit? považují za bezpe?né (rizika jsou minimální) do roku 2014.
Zdroj: http://eprint.iacr.org/2009/389.pdf
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
Design: Webdesign