Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

08 / 2009
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Nebezpe?í p?ílišného spoléhání se na dosažené shody

07.08.2009
Zkušenosti posledního ?asu ukazují, že i organizace, které ve svých politikách mají dosažení shody s regula?ními ustanoveními a ?ídí se v tomto smyslu t?mito politikami, jsou p?edm?tem datových pr?nik?.
Zdroj: http://www.csoonline.com/article/499046/The_Dangers_of_Over_Reliance_on_Compliance
Autor: JP


<<- novější - UK - nová identifika?ní karta hacknuta b?hem 12 minut
Bezpe?nost webových aplikací - jak se mají firmy bránit proti hacker?m - starší ->>
Design: Webdesign