Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

01 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Zkušenosti z heartlandského pr?niku ukazují, že dosažení shody není dostate?ným opat?ením

07.01.2010
Jaikumar Vijayan konstatuje, že po roce analýz, které souvisely s tímto pr?nikem, se ukazuje, že dodržení norem nesta?í k tomu, aby byla zajišt?na bezpe?nost. Úsp?šnost provedeného auditu na dodržení norem prost? v dnešních pom?rech nesta?í.

Viz také další ?lánek, který se zabývá obdobným tématem, tentokrát v obecn?jší rovin? - Certifications: A false sense of security.
Zdroj: http://www.computerworld.com/s/article/9143158/Update_Heartland_breach_shows_why_compliance_is_not_enough?taxonomyId=17
Autor: JP


<<- novější - Evropa - je t?eba mít jednotný p?ístup pro boj s kyberkriminalitou
Jak chránit po?íta?, který jste dostali pod strome?ek, ?ásti 2, 3, 4 a 5 - starší ->>
Design: Webdesign