Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

06 / 2009
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

73 procent firem v??í, že jsou zranitelné v??i hackingu

05.06.2009
Fortify Software zpracoval p?ehled na základ? odpov?dí IT bezpe?nostních profesionál?. V ?lánku jsou uvedena n?která ?ísla, která byla získána na základ? t?chto odpov?dí.
Zdroj: http://www.net-security.org/secworld.php?id=7581
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - TopTen ?eských hoax? a ?et?zových zpráv za kv?ten 2009
Esej Bruce Schneiera na téma Cloud Computing - starší ->>
Design: Webdesign