Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

06 / 2009
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Esej Bruce Schneiera na téma Cloud Computing

05.06.2009
Krom? ohlédnutí do historie upozor?uje Schneier pochopiteln? na existující bezpe?nostní rizika. K tématu je p?ipojena bohatá diskuze.
Zdroj: http://www.schneier.com/blog/archives/2009/06/cloud_computing.html
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - 73 procent firem v??í, že jsou zranitelné v??i hackingu
Kone?n? bude zabezpe?ena i ko?enová zóna internetu - starší ->>
Design: Webdesign