Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

05 / 2009
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Za poslední m?síce prudce vzrostl po?et po?íta?? infikovaných jako sou?ást botnetu

05.05.2009
Podle zprávy spole?nosti McAfee vzrostl tento po?et za první ?tvrtletí 2009 o více než 12 milión?. Nejvíce se to dotýká Spojených stát? a ?íny, následují Austrálie, N?mecko a Velká Británie. Další komentá? - McAfee, Inc. Quarterly Threat Report Reveals 12 Million New IP Addresses Have Been Hijacked by Botnets.

Zprávu spole?nosti McAfee si lze stáhnout ze stránky Global Threats Report.

Viz také další ?lánek na obdobné téma - USA (and IE) Number 1 for Botnet Mayhem.
Zdroj: http://www.computing.co.uk/vnunet/news/2241614/botnet-ranks-continue-swell
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Nedostate?ná bezpe?nost švýcarských biometrických pas?
Monitoring botnetu ukázal, že ukradeno bylo až 70 GB osobních a finan?ních dat - starší ->>
Design: Webdesign