Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

11 / 2009
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

McAfee Threats Report: Third Quarter 2009

03.11.2009
?tvrtletní zpráva spole?nosti obsahuje následující odstavce:
  • Spam’s Hot Summer
  • Spam and Social Engineering
  • Web Threats
  • Cybercrime
  • Malware
John Leyden v ?lánku Pirate Bay clampdown prompted file sharing site spike na základ? výsledk? této zprávy komentuje dopady uzav?ení Pirate Bay. Ukazuje se, že to vedlo k významnému zvýšení po?tu stránek, které se v?nují sdílení obsahu. N?které z t?chto stránek pak ší?í scareware a malware.
Zdroj: http://www.mcafee.com/us/local_content/reports/7315rpt_threat_1009.pdf
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Pando?iny datové schránky se otevírají
Cloud computing a lámání hesel - starší ->>
Design: Webdesign