Obsahuje:
 • všechny e-ziny od 9/1999
 • celou databázi NEWS
 • soutěže 2000-2011
 • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

04 / 2009
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Deset bezpe?nostních hrozeb, na které bychom si v pr?b?hu roku 2009 m?li dávat pozor

02.04.2009
Zformulovala je Debra Littlejohn Shinder:
 • Sociální sít? jsou cestou k útok?m
 • Více útok? se bude týkat integrity dat (modifikace dat)
 • Útoky na mobilní za?ízení
 • Virtualizace
 • Cloud computing
 • Bude více útok? na ostatní (ne-Windows) opera?ní systémy
 • Útoky na slab? zabezpe?ené aplikace t?etích stran (nap?. freeware)
 • Bo?ní dopady zelené IT
 • IP konvergence (nové technologie)
 • P?ílišná d?v?ra v naše bezpe?nostní ?ešení
Zdroj: http://downloads.techrepublic.com.com/abstract.aspx?docid=946841&tag=nl.e101
Autor: JP


<<- novější - Doporu?ované nejlepší postupy pro využívání a správu šifrování na noteboocích
Old?ich Klimánek: Nebezpe?ný ?erv napadá modemy a routery - starší ->>
Design: Webdesign