Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

03 / 2009
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Sociální sít? - m?ní se pohled na p?ístupy k nim z po?íta?? organizací

06.03.2009
Facebook, Twitter, LinkedIn atd, v?tšina organizací již neblokuje p?ístupy zma?stnanc? do t?chto sociálních sítí, n?které organizace dokonce vytvá?í politiky, které ?íkají, jak se zam?stnanci mají v t?chto sítích chovat.
Zdroj: http://www.csoonline.com/article/482963/Facebook_Twitter_LinkedIn_Security_Pros_Warm_to_Web_._Access
Autor: JPP?ehled spole?nosti F-Secure ?íká, že lidé nejsou online stále dostate?n? chrán?ni - starší ->>
Design: Webdesign