Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

06 / 2006
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Firewally pro desktopy a politiky organizací

07.06.2006
Cílem ?lánku je diskuse pot?eb organizací ve vztahu k politikám týkajících se firewall? pro desktopy. Jak stanovit postupy pro jejich formování a také uvést p?íklad užite?nosti pro bezpe?nost organizací.
Zdroj: http://www.securityfocus.com/infocus/1867
Autor: JP


<<- novější - Zabezpe?te své e-maily pomocí free softwaru (Mozilla Thunderbird, Enigmail a GnuPG)
Design: Webdesign