Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

03 / 2009
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Bezpe?nost prohlíže?? v 2008, zpráva spole?nosti Secunia

05.03.2009
Komentá? k této zpráv? je obsažen v ?lánku Fanning the Flames of the Browser Security Wars. Krom? množství objevených zranitelností je t?eba také si všímat s jakou rychlostí na n? bylo reagováno.
Zdroj: http://secunia.com/gfx/Secunia2008Report.pdf
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Kaspersky blog: Phishing for dummies
Nelegální obchod na YouTube - starší ->>
Design: Webdesign