Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

02 / 2009
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Pro? je t?eba ni?it informace

25.02.2009
Ben Rothke v rozsáhlém ?lánku vysv?tluje - jakého typu informace je t?eba ni?it, jaké jsou k tomu d?vody: legislativní, etické, konkuren?ní) a cituje p?íklady z praxe ve vztahu k využívaným postup?m. Poukazuje na význam existence formalizovaného postupu a objas?uje, co by m?lo být jeho sou?ástí.
Zdroj: http://www.computerworld.com/action/article.do?command=viewArticleBasic&articleId=9128510
Autor: JP


<<- novější - Schneier k nové variant? ?erva Conficker
Zranitelnost proxy server? - starší ->>
Design: Webdesign