Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

08 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Wiper - jaké existují informace k tomuto záhadnému malwaru?

30.08.2012
Viz podrobnosti zve?ejn?né na blogu spole?nosti Kaspersky - What was that Wiper thing?.
Z ?eského dokumentu spole?nosti Kaspersky:
Shrnutí analýzy Wiperu:
  • Kaspersky Lab potvrdila, že Wiper stojí za útoky na po?íta?ové systémy na Blízkém východ? od 21. do 30. dubna 2012
  • Analýza obrazu harddisk? zni?ených Wiperem odhalila specifický vzorec mazání dat a také specifický název jeho komponent? za?ínající na ~D. To p?ipomíná viry Duqu a Stuxnet, jména jejichž soubor? také za?ínala na ~D, a které byly postaveny na shodné úto?né platform? známé jako Tilded
  • Kaspersky Lab za?ala hledat další soubory za?ínající na ~D skrze Kaspersky Security Network (KSN) s cílem otestovat a najít p?ídavné soubory Wipera spojené s platformou Tilded
  • B?hem tohoto procesu identifikovala Kaspersky Lab významné množství soubor? pojmenovaných ~DEB93D.tmp. Hlubší analýza ukázala, že jsou sou?ástí jiného malwaru: Flame. Tak Kaspersky Lab objevila Flame
  • P?estože byl Flame objeven b?hem hledání Wiperu, analytici Kaspersky Lab v??í, že Wiper i Flame jsou dva rozdílné a vzájemn? vzdálené škodlivé programy
  • A?koliv Kaspersky Lab analyzovala stopy infekce Wiperu, malware samotný je stále neznámý, protože se neobjevily žádné další incidenty stejného mazání dat, ani žádné další útoky

Viz také komentá?e:
Zdroj: http://www.eweek.com/c/a/Security/Security-Researchers-Document-Wiper-Malwares-Disappearing-Act-757706/
Autor: JP


<<- novější - P?echod na využívání cloudu vede k bezpe?nostním problém?m
Exploit Javy je již zna?n? rozší?en, ší?í ho více než 100 web? - starší ->>
Design: Webdesign