Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

02 / 2009
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Skoro dv? t?etiny zam?stnanc? kradou data p?i odchodu ze zam?stnání

24.02.2009
Toto ?íslo vyplývá z p?ehledu, který zpracoval Ponemon Institute.
Zdroj: http://www.pcworld.com/businesscenter/article/160041/nearly_twothirds_of_exemployees_steal_data_on_the_way_out.html
Autor: JP


<<- novější - Další platební systém se stal p?edm?tem útoku
Microsoft vyvíjí nový bezpe?n?jší prohlíže? - Gazelle - starší ->>
Design: Webdesign