Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

08 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Ponemon Institute : Bezpe?nost webu 2.0 na pracovisšti

03.08.2010
Komentá? k výsledk?m studie je zde - Web 2.0 security in the workplace. Hovo?í se zde o nemalém dopadu sociálních sítí, nezbytné v?tší odpov?dnosti pracovník? a souvisejících bezpe?nostních hrozbách. Další komentá? - Applications blamed for a lack of security, as employees seek to bypass policy to use them.

Viz také výsledky jiného, obdobn? zam??eného rozboru - What Americans Do Online: Social Media And Games Dominate Activity (The Nielsen Co.)
Zdroj: http://www.checkpoint.com/products/downloads/whitepapers/ponemon_white_paper.pdf
Autor: JP


<<- novější - Nezanedbávejte interní hrozby!
Analytici AVG, mini Zeus botnet a 60 GB kradených dat - starší ->>
Design: Webdesign