Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

P?ehled (Ponemon Institute) Global Survey on Social Media Risks

07.10.2011
Pro p?ístup k dokumentu (22 stran) je nezbytná registrace. Komentá? k výsledk?m studie a stru?ná jejich rekapitulace je v ?lánku Malware attacks up due to social media. P?ehled byl zpracován na základ? odpov?dí 4 000 respondent?, z toho více než polovina konstatovala, že díky sociálním sítím dochází k nár?stu množství malware.
Zdroj: http://www.websense.com/content/ponemon-institute-research-report-2011.aspx
Autor: JP


<<- novější - Pro? by se IT manaže?i m?li v?novat správ? firewall?
Podvodníci na Facebooku zneužívají smrt Steve Jobse - starší ->>
Design: Webdesign