Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

02 / 2009
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Nový p?ehled spole?nosti Ponemon - Fourth Annual U.S. Cost of a Data Breach Study

04.02.2009
Odkaz vede na tiskovou zprávu, která byla zve?ejn?na u p?íležitosti vydání studie a která obsahuje její stru?né shrnutí. Viz také komentá? - Data Breaches More Costly Than Ever. Organizace musely vydat v roce 2008 celkem 6,6 miliónu dolar? pro obnovu své image a uchování svých zákazník? - je otázkou, zda se jim to vždy poda?ilo. V roce 2007 uvedné ?íslo bylo 6,3 mili?u dolar?, v roce 2006 pak 4,7 mili?u dolar?.

Samotnou zprávu (po registraci) si m?žet stáhnout zde - 2008 Annual Study: Cost of a Data Breach.
Zdroj: http://www.pgp.com/insight/newsroom/press_releases/2008_annual_study_cost_of_data_breach.html
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - SSL komunikace - srovnání webových prohlíže??
Klonování RFID pas? v San Franciscu - video - starší ->>
Design: Webdesign