Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

08 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Ponemon Institute: Second ´Annual Cost of Cyber Crime´ Study

04.08.2011
Jedná se o 30stránkový dokument sponzorovaný spole?nosti Arcsight, jeho výsledky jsou založeny na odpov?dích z 50 velkých organizací (z USA, r?zná pr?myslová odv?tví). Získané výsledky jsou srovnávány s výsledky obdobné studie zpracované p?ed rokem. Nap?íklad letos ?inily náklady spojené s po?íta?ovou kriminalitou v pr?m?ru (medián) 5,9 miliónu dolar? a to je oproti lo?sku nár?st o 56 procent.

Viz také komentá? - Cybercrime Cleanup Costs Spike.
Zdroj: http://www.bitpipe.com/detail/RES/1312361587_38.html?asrc=RSS_BP_KABPSECURITY
Autor: JP


<<- novější - Zranitelnost prohlíže?e Androidu (vložení kódu JavaScipt)
Jeff Moss: ?e? k zahájení konference Black Hat - starší ->>
Design: Webdesign