Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

01 / 2009
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 4/2009

27.01.2009
Týdenní p?ehled informací vztahujících se k problematice bezpe?nosti IT. Z novinek tohoto týdne lze upozornit nap?íklad na seznam možných pochybení bezpe?nostního charakteru, pokra?ující diskuzi k tématu, a jak by m?l vypadat bezpe?ný SW a samoz?ejm? informace k ?ervu Downadup.
Zdroj: http://bezpecnost.interval.cz/clanky/ze-sveta-bezpecnosti-it-4-2009/
Autor: JP


<<- novější - Když se kyberneti?tí loupežníci perou mezi sebou
Šest bezpe?nostních chyb, které zam?stnanci d?lají každý den - starší ->>
Design: Webdesign