Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

01 / 2009
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Šest bezpe?nostních chyb, které zam?stnanci d?lají každý den

26.01.2009
Joan Goodchild:
  • Napsání hesla na p?ilepený papírek
  • Psaní citlivých informací na tabuli
  • Ponechání citlivých dokument? na stole
  • Ponechání kalendá?e ?i plánovacího diá?e na stole
  • Zapomenutí p?ístupové karty
  • Zapomenout na tiskárnu (její výstupy)
Zdroj: http://www.csoonline.com/article/477469/_Desk_Security_Mistakes_Employees_Make_Every_Day
Autor: JP


<<- novější - Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 4/2009
10 žalostných historií ztráty dat - starší ->>
Design: Webdesign