Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

01 / 2009
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Hacke?i se pokusili ukrást stovky milión? liber z banky

22.01.2009
Prost?ednictvím SW, který zaznamenával jména a hesla zam?stnanc? banky, získaval gang informace, které pak cht?l využít k p?evodu pen?z na ú?ty, kontrolované komplicy gangu - ve Špan?lsku, Dubai, Hongkongu a Singapuru. Hacker?m se však nepoda?ilo vyplnit jedno polí?ko v pot?ebných p?íkazech. Za p?ípravu tohoto útoku z podzimu 2004 odpovídají nyní jeho protagonisté p?ed soudem.
Zdroj: http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/crime/article5563001.ece
Autor: JP


<<- novější - Nová Schneierova esej - k americkému zákonu o povinnosti oznamovat datové pr?niky
Autorun ve Windows - není jednoduché pln? zastavit jeho funkce - starší ->>
Design: Webdesign