Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

K útoku na americké banky, jaká byla jeho podstata?

05.10.2012
Robert Lemos poukazuje na fakt, že krom? skupiny íránských úto?ník? (která se k útoku p?ihlásila) zde ve výsledku nejv?tší rolu hráli servery (stovky, možná tisíce) provozující zranitelný SW typu ”content management“ (správa obsahu). Tyto servery byly infikovány prost?ednictvím upraveného souboru nástroj? pro DDoS útoky - itsoknoproblembr.
Viz také komentá? - Recent Bank Cyber Attacks Originated From Hacked Data Centers, Not Large Botnet.

Blízkou tématikou (chystaný nový útok na americké banky) se zabývá ?lánek RSA: Botmasters Wanted for Large-scale Trojan Attacks Against Banks (viz také blog RSA - Cyber Gang Seeks Botmasters to Wage Massive Wave of Trojan Attacks Against U.S. Banks).
Viz komentá? - RSA Warns of New Attacks on Banks.
Varování spole?nosti RSA je komentováno také v ?láncích:
Zdroj: http://www.darkreading.com/advanced-threats/167901091/security/perimeter-security/240008534/serious-attackers-paired-with-online-mob-in-bank-attacks.html
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Demonstrace nových útok? na databáze a servery SQL Oracle
IT odd?lení p?íliš d?v??ují svým bezpe?nostním dodavatel?m - starší ->>
Design: Webdesign