Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

IT odd?lení p?íliš d?v??ují svým bezpe?nostním dodavatel?m

05.10.2012
Podniky podce?ují hrozby typu APT a tak se stávají zranitelnými, ?íká se v úvodu tohoto ?lánku, který se zabývá sou?asnými pot?ebami organizací z hlediska vytvá?ení bezpe?nostního prost?edí.
Zdroj: http://www.zdnet.com/enterprises-too-complacent-over-security-7000005236/
Autor: JP


<<- novější - K útoku na americké banky, jaká byla jeho podstata?
Recenze knihy: The Death of the Internet - starší ->>
Design: Webdesign