Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

01 / 2009
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Rizika sociálních sítí

15.01.2009
Tom Olzak rozebírá tento závažný problém dnešnbího internetu a uzavírá sv?j pohled dv?ma doporu?eními:
  • Organizacím je doporu?eno blokovat p?ístupy do sociálních sítí
  • Implementovat postupy pro ochranu p?ed úniky data (Data Leakage Prevention)
Zdroj: http://blogs.techrepublic.com.com/security/?p=730
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - IT Security Planetarium - zajímavý pohled na vztahy bezpe?nostních norem
Phishing - p?ijdou nové techniky prost?ednictvím pop-up okének - starší ->>
Design: Webdesign