Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

06 / 2009
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Rizika sociálních sítí

26.06.2009
V ?lánk? jsou popsány výsledky p?ehledu, který p?ipravila spole?nost Webroot. P?íslušníci sociálních sítí jsou zraniteln?jší ve vztahu k finan?ním ztrátám, krádežím ID a infekcím malware.
Zdroj: http://www.net-security.org/secworld.php?id=7688
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Velká Británie má kapacity k provedení kybernetického útoku
Nový bezpe?nostní program Microsoftu je v testech úsp?šný - starší ->>
Design: Webdesign