Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

01 / 2009
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Efektivn?jší postupy pro výpo?ty eliptické kryptografie

09.01.2009
Patrick Longa a Catherine Gebotys v této studii navrhují nové, efektivn?jší algoritmy pro výpo?et sou?tu dvou bod? na eliptické k?ivce. Jsou zde popsány vzorce pro t?i r?zné typy k?ivek (standardní, Jacobiho kvartiky a Edwardovy k?ivky).
Zdroj: http://www.cacr.math.uwaterloo.ca/techreports/2009/cacr2009-02.pdf
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
Design: Webdesign