Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

08 / 2004
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Autentizace e-mailové pošty pomocí eliptické kryptografie

26.08.2004
Certicom prodal další licenci svého produktu Security Builder Crypto 4.0 firm? Avanza Technologies. Produkt této firmy M(x)iMail generuje e-amilovou adresu, která vypadá a pracuje jako obvyklá e-amilová adresa, ale její vlastnosti jsou dopln?ny o bezpe?nostní charakteristiky (šifrování, autentizace). Využití eliptické kryptografie umož?uje pracovat s malými velikostmi klí?? asymetrických šifer.
Zdroj: http://www.itsecurity.com/tecsnews/aug2004/aug262.htm
Autor: JPHašovací funkce MD5 a další prolomeny (?lánek - V.Klíma, root.cz)! - starší ->>
Design: Webdesign