Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

12 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Slíd?ní po ?esku a po evropsku - aneb BIG BROTHER u nás

20.12.2008
!!! Podle zákona ?. 127/2005 Sb. a sm?rnice ?. 2006/24/ES je záznam o každém e-mailu, p?ístupu na web, telefonním hovoru i SMS uchováván po dobu 6 m?síc?. Do databází má p?ístup policie, zpravodajské služby a další. Vadí Vám, že veškerá Vaše elektronická komunikace je pro všechny p?ípady monitorována, a to za Vaše dan?? Nejste sami. Na stránkách www.bigbrotherawards.cz se dozvíte, co IuRe d?lá pro ochranu také Vašeho soukromí.

Iuridicum Remedium, o.s.
I? 26534487
U Pr?honu 23, 170 00 Praha 7
tel./fax: 222 515 564
e-mail: svatosova@iure.cz
www.iure.org,
www.slidilove.cz ,
www.bigbrotherawards.cz .

RÁDI BYSTE PODPO?ILI ?INNOST IURE? NA STRÁNKÁCH http://www.iure.org/ NALEZNETE JAK NÁM M?ŽETE POMOCI. KAŽDÁ ?ÁSTKA SE PO?ÍTÁ, ZATÍM ?INNOST IURE PODPORUJE GRANT Z ISLANDU, LICHTENŠTEJNSKA A NORSKA V RÁMCI FINAN?NÍHO MECHANISMU EHP A NORSKÉHO FINAN?NÍHO MECHANISMU, GRANT MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH V?CÍ, CENTRAL AND EASTERN EUROPE TRUST, NADACE OPEN SOCIETY FUND PRAHA A DROBNÍ DÁRCI.
Zdroj: http://www.iure.org/0/m2
Autor: VK


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 51/2008
SSL - zabezpe?ení šifrovaného provozu - starší ->>
Design: Webdesign