Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

03 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Sta?í evropské zpravodajské služby ?elit kyberterorismu?

11.03.2010
Pavel Urbanec na Lup?: Kybernetické útoky na po?íta?ové sít? armády, ministerstev a dalších institucí p?im?ly americkou administrativu k náboru tisíc? IT specialist? a vytvo?ení samostatného odd?lení v rámci Národní bezpe?nostní agentury (NSA), které pod?izuje jednotnému velení bezpe?nostní, armádní a zpravodajské složky. V EU sice existuje podobná agentura, nicmén? nemá tak pevnou pozici a pravomoci. To m?že vést k nižší efektivit? boje proti kyberterorismu.
Zdroj: http://www.lupa.cz/clanky/staci-evropske-sluzby-celit-kyberterorismu/
Autor: JP


<<- novější - Nejv?tší evropská banka HSBC - rozsáhlá krádež dat
NIST vydal: Draft NIST IR 7669, Open Vulnerability Assessment Language (OVAL) Validation Program Derived Test Requirements - starší ->>
Design: Webdesign