Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

12 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Web Security Trends Report Q4 2008 (Finjan - MCRC)

10.12.2008
Malicious Code Research Center spole?nosti Finjan vydalo zprávu, ve které hodnotí sou?asné trendy po?íta?ové kriminality. Komentá? k této zpráv? najdete v ?lánku Finjan Predicts Upcoming Cybercrime Trends in 2009 .
Zdroj: https://www.finjan.com/form.aspx?id=72&ObjId=641
Autor: JP


<<- novější - Indie: p?edseda vlády zakázal vládním ú?edník?m používat G-mail (d?vodem jsou ?ínští hacke?i)
Boom krádeží informací o kreditních kartách - komentá? Symantecu - starší ->>
Design: Webdesign