Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

12 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Boom krádeží informací o kreditních kartách - komentá? Symantecu

10.12.2008
Dean Turner (?editel Symantec Security Global Intelligence Network) je autorem zprávy spole?nosti Symantec. Je v ní hodnocen sou?asný pr?dký nár?st ?erných obchod? s informacemi k platebním kartám. V záv?ru ?lánku pak najdete n?která Turnerova doporu?ení:

- Remember that what you do online is not private. Participation in chat rooms, blogs and social networking sites such as Facebook, Twitter or MySpace can be viewed by others.
- Use antivirus, parental control, firewall software and e-mail filtering solutions with regular updates. They can monitor suspicious threats, like phishing, and filter out spam e-mail.
- Limit the amount of sensitive personal information stored on computers.
- Utilize strong passwords and change them on a regular basis.
- Do not store online account credentials using the web browser's "remember password" feature.
Zdroj: http://www.canada.com/theprovince/news/money/story.html?id=d1a1f0d1-1cea-4287-95b3-ce4da90e3eaa
Autor: JP


<<- novější - Web Security Trends Report Q4 2008 (Finjan - MCRC)
Velká Británie: Policie není p?ipravena na mezinárodní po?íta?ovou kriminalitu - starší ->>
Design: Webdesign