Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

12 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 49/2008

08.12.2008
Týdenní p?ehled informací vztahujících se k problematice bezpe?nost IT. Z novinek tohoto týdne lze upozornit nap?íklad na materiál, který vyšel na stránkách CSOonline (doporu?ení pro budoucího amerického prezidenta Baracka Obamu), na varování p?ed podvody, které zneužívají blížící se svátky a v n?kolika ?láncích obsažené charakteristiky sou?asné nep?íznivé situace z hlediska zabezpe?ení PC koncových uživatel? (ale i sítí organizací).
Zdroj: http://bezpecnost.interval.cz/clanky/ze-sveta-bezpecnosti-it-49-2008/
Autor: JP


<<- novější - Recenze knihy: Googling Security
70 procent malých a st?edních firem jde do roku 2009 s nezebezpe?enými sít?mi - starší ->>
Design: Webdesign