Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

12 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

70 procent malých a st?edních firem jde do roku 2009 s nezebezpe?enými sít?mi

05.12.2008
Týká se to tedy amerických firem a vyplývá to z analýzy spole?nosti Napera Networks. Bylo testováno 200 firem prost?ednictvím sady otázek. V ?lánku jsou komentovány také nejv?tší problémy, která ohrožují bezpe?nost t?chto sítí:
  • Udržování SW po?íta?? v aktualizované podob?
  • P?ístupy návšt?vník? na internet v rámci vnit??í sít? firmy
  • Bezdrátové šifrování a bezpe?nost bezdrátu
  • Mobilita pracovník? a p?ístupy do sít? firmy
  • Bezpe?nost koncových bod?
Zdroj: http://www.marketwatch.com/news/story/70-Percent-SMEs-Enter-2009/story.aspx?guid=%7B46848248-40DD-4E4A-BE37-1231D022FB24%7D
Autor: JP


<<- novější - Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 49/2008
Stínová ekonomika jde dop?edu i díky novým typ?m malware - starší ->>
Design: Webdesign