Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

11 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Symantec vydal zprávu - Report on the Underground Economy.

24.11.2008
Data k této zpráv? byla shromaž?ována v období od 1.?ervence 2007 do 30.?ervna 2008. N?která ?ísla ze zprávy jsou komentována také v ?lánku Symantec takes cybercrime snapshots with Underground Economy report.

Další komentá? je obsažen v ?lánku Online fraudsters ´steal £3.3bn´ .

Celou zprávu Symantecu najdete zde - Symantec Report on the Underground Economy.

Viz také ?lánek obsahující rozhovor s Deanem Turnerem ze spole?nosti Symantec - Why Cybercrime is Thriving.
Zdroj: http://www.symantec.com/about/news/release/article.jsp?prid=20081123_01
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Draft IETF pkix - Elliptic Curve Cryptography Subject Public Key Information
Exploit zranitelnosti G-mailu umož?uje p?eposlání zprávy jinam bez v?domí majitele ú?tu - starší ->>
Design: Webdesign