Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

04 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Symantec vydal Internet Security Threat Report Volume XIII: April, 2008

09.04.2008
Dokument o 105 stránkách analyzuje trendy sou?asných IT bezpe?nostních hrozeb (zranitelnosti, malware, phishing a spam).

Viz komentá?:
Stolen hardware basis for most breaches
(nejv?tším ztrátám dat vd??íme ukradenému hardware nikoliv hrozbám z malware) a také:
Criminals home in on social networks.
Zdroj: http://www.symantec.com/business/theme.jsp?themeid=threatreport
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Chytré mobily, iPody apod. pat?ící zam?stnanc?m - co s nimi má ud?lat organizace?
Unicode Standard p?idává hieroglyfické písmo - starší ->>
Design: Webdesign