Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

11 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Další z dokument? ke strategii americké vlády ve vztahu ke kybernetické bezpe?nosti

20.11.2008
Internet Security Alliance (ISA), skupina, která je autorem dokumentu, vyzývá Obamu, aby zm?nil strategii americké vlády, aby došlo k p?echodu od vícemén? dobrovolných postup? k postup?m, které jsou upraveny regula?ními opat?eními. Komentá? ke zpráv? je obsažen v ?lánku - Feds urged to provide cybersecurity incentives. A voluntary approach doesn
Zdroj: http://www.isalliance.org/images/stories/The_Cyber_Security_Social_Contract_11182008.pdf
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - OAuth - nový autentiza?ní protokol - IETF p?istupuje k jeho standardizaci
DNSSEC - seznamte se - starší ->>
Design: Webdesign