Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

11 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

DNSSEC - seznamte se

20.11.2008
Tom Olzak p?edkládá ?tená??m p?ehled toho, co je obsahem DNSSEC (Domain Name System Security Extensions). Nep?ehlédn?te celou ?adu dalších užite?ných odkaz? v záv?ru ?lánku.
Zdroj: http://blogs.techrepublic.com.com/security/?p=663
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Další z dokument? ke strategii americké vlády ve vztahu ke kybernetické bezpe?nosti
Design: Webdesign