Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Bezpe?nost organizace a kamerový dohled

21.10.2008
Instalace kamer není obtížnou záležitostí. Jestliže však chceme je umístit tak, aby jejich dohled efektivn? napomáhal bezpe?nostní situaci organizace, je t?eba trochu zauvažovat. Tom Olzak uvádí n?kolik princip?, kterými v této souvislosti je vhodné se ?ídit.
Zdroj: http://blogs.techrepublic.com.com/security/?p=618
Autor: JP


<<- novější - Botnety a internet (?lánek v New York Times)
Finan?ní dopady kybernetických rizik - starší ->>
Design: Webdesign