Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

10 riskantních postup?, které mohou vést ke ztrátám dat

10.10.2008
Spole?nost Cisco zpracovala studii na základ? odpov?dí 2000 zam?stnanc? a IT profesionál?. V p?edložených deseti slajdech jsou uvedeny nejvíce podstatné výsledky této studie.
Zdroj: http://www.crn.com/security/210900004;jsessionid=EJOOLJ1URBFHOQSNDLOSKHSCJUNN2JVN
Autor: JP


<<- novější - Jak budete reagovat na požární poplach?
Hacke?i používají stránky YouTube k útok?m na po?íta?e - starší ->>
Design: Webdesign