Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

05 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

IT a za?ízení BYOD (k studii spole?nosti Cisco)

17.05.2012
Podle jejích výsledk? v?tšina organizací umož?uje fungování BYOD v podniku, p?i?emž po?et t?chto za?ízení na jednoho zam?stnance dále roste. V ?lánku chybí odkaz, ale shrnutí výsledk? studie jsou zde:
Zdroj: http://www.net-security.org/secworld.php?id=12942
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Bankovní trojan se maskuje jako instalátor Chrome
Bezpe?nost chytrých mobil? sm??uje k ´apokalypse´ - starší ->>
Design: Webdesign