Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

09 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Nový biometrický postup má být bezpe?ný proti zkopírování

08.09.2008
Známým omezením biometrických postup? (jinak velice spolehlivých a atraktivních) je, že p?ípadný úto?ník po získání p?íslušných biometrických dat pravého uživatele (nap?. otisku prstu) má možnost tato získaná data zneužít ve sv?j prosp?ch (gumové rukavice s kopií otisk? atd.).

Japonští v?dci Masakatsu Nishigaki a Daisuke Arai (Shizuoka University) ?íkají, že jimi navržená metoda - kombinace mrknutí oka s pozicí tzv. slepé skrvny - je proti t?mto útok?m bezpe?ná. P?íslušný reflex nejde prost? mimo samotné (autentické) oko zopakovat.
Zdroj: http://www.theregister.co.uk/2008/09/05/researchers_track_eyeball_blind_spot_biometrics/
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Hrozby související s využíváním mobilních za?ízení
Design: Webdesign