Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

11 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Nový biometrický postup se zabývá pohyby o?í

18.11.2010
Rozhraní pro n?j je jednoduché, p?íslušná osoba sleduje pohyb cíle na obrazovce a kamera snímá pohyb o?í. Výhodou tohoto postupu má být dynamika, nejedná se tedy o m??ení statických parametr?. Systém má být nyní široce testován. Viz také diskuzi na Schneierov? blogu - New Biometric. Problémem m?že být skute?n? otázka, zda zjišt?né charakteristiky se udrží v delším ?asovém intervalu.
Zdroj: http://www.technologyreview.com/computing/26700/?a=f
Autor: JP


<<- novější - Vydán (IN)SECURE Magazine issue 28 (listopad 2010)
Stuxnet zm?nil pohled na po?íta?ovou bezpe?nost - starší ->>
Design: Webdesign