Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

09 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Prohlíže? Chrome kritizován kv?li bezpe?nostním chybám

05.09.2008
Zranitelnosti, které se v beta verzi objevily, jsou p?edm?tem široké kritiky.

Viz také obsáhlejší popis v ?lánku What are the security implications for Google Chrome? (Chad Perrin).

A dále také Security of Google s browser gets mixed marks (Robert Lemos).
Zdroj: http://www.scmagazineuk.com/Googles-Chrome-criticised-for-security-flaws/article/116273/
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Bezpe?nostní školení - jak je provád?t, aby byla pro poslucha?e atraktivní?
Srde?ní rytmus jako šifrovací klí? - starší ->>
Design: Webdesign