Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

07 / 2009
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Google Chrome - pro v?tší bezpe?nost

23.07.2009
?lánek na bezpe?nostním blogu Google (Chris Evans, Security Team ) objas?uje výsledky výzkumu spole?nosti ve vztahu k bezpe?nosti prohlíže??.
Zdroj: http://googleonlinesecurity.blogspot.com/
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - ISACA - její šéf chce zm?ny v informa?ní bezpe?nosti
Nový útok se opírá o exploit pro pln? záplatovaný Adobe Flash - starší ->>
Design: Webdesign